Ansøgningsfrister

Ansøgningsfrister

Nedenfor er anført de tidsfrister, der er gældende for de forskellige ansøgninger, som I kan komme ud for.
Alle ansøgninger skal indsendes til Esbjerg Kommune.

Foreningerne skal være opmærksom på, at der hvor der skal afleveres regnskaber, skal dette være fremsendt senest 3 måneder efter,at der har været afholdt generalforsamling/repræsentantskabsmøde.

Læs regelsættet her

Tilskud til lederuddannelse
Tidsfrist: Løbende behandling
Ansøgninger der modtages efter 1. oktober udbetales først efter 2. januar i det efterfølgende år.

Medlems-, udlignings- og aktivitetstilskud - Esbjerg Ordningen
Tidsfrist: 1. april
Der udbetales a conto beløb i 2. kvartal og restafregning finder sted i 4. kvartal.

Den fritidskulturelle pulje
Tidsfrist: 1. oktober
Ansøgninger, der kommer i betragtning vil blive udbetalt løbende i det efterfølgende år.

Ansøgninger, der skal indsendes til Esbjerg Kommune:
Ansøgning om lån af kommunale lokaler - Læs retningslinierne for fordelingsudvalget her og bilaget her
Tidsfrist: 15. februar

Ansøgning om lån af fodboldbaner på kommunale anlæg
Tidsfrist: 15. november

Ansøgning om lokaletilskud for faste lejemål
Tidsfrist: 1. oktober

Ansøgning om tilskud til spontane lejemål
Tidsfrist: Senest 3 uger efter arrangementet har fundet sted

Kiva Grafisk