Esbjerg Idrætsråd

Esbjerg idrætsråd - idrættens organisation

Samtidigt med dannelsen af den nye storkommune, hvor Esbjerg blev sammenlagt Bramming og Ribe, startede Esbjerg Idrætsråd sit virke som paraplyorganisation for idrætsforeningerne i Esbjerg Kommune.

Esbjerg Idrætsråd ønsker i tæt samarbejde alle idrættens interessenter at bidrage til en positiv udvikling af idrætten i Esbjerg.
EIR er høringspart for Esbjerg Kommune i alle væsentlige sager, hvor idrætten er part.

Vi er for både Esbjerg, Bramming og Ribe meget opmærksomme på de forhold, hvor klubberne er særligt sårbare overfor ændringer.
Foreningernes vilkår vil naturligvis også være et tema i fremtiden, men der er også andre vigtige emner på dagsordenen. Udvikling af børne- og ungdomsidrætten, rekruttering og uddannelse af trænere- og ledere, idrætten som en del af den kommunale sundhedsindsats og udvikling af fremtidens idrætsfaciliteter er eksempler på dette.

Esbjerg Idrætsråd består af i alt 16 medlemmer. Det er aftalt, at der ved etableringen af rådet vælges 8 fra Esbjerg, 5 fra Ribe og 3 fra Bramming. 8 medlemmer vælges for 3 år og 8 for 2 år.
Ved første ordinære nyvalg sker alle valg for 2 år, og den geografiske kvotering ophører.
Dette sikrer en passende repræsentation fra de tre gamle kommuner i overgangsfasen.

Esbjerg Idrætsråd overordnede formål er,
- at fremme idrættens interesser i Esbjerg Kommune, herunder at arbejde for konstruktive relationer Esbjerg Kommune, rådets medlemsforeninger, organer med - at fremme mangfoldigheden i udbudet af idrætsaktiviteter.

- at der er kvalitativ udvikling i de udbudte idrætsaktiviteter.

Villy Grøn
formand
 

Kiva Grafisk