Esbjerg Idrætsråds Fond

Esbjerg Idrætsråds Fond

Bestyrelse:   
Esbjerg Idrætsråds bestyrelse.

Formål:
Fondens formål er at støtte såvel aktive idrætsudøvere, som trænere og ledere i forbindelse med egen dygtiggørels og arbejdet med at fremme idrætten i Esbjerg.

Bestemmelser:

  1. Støtte kan gives til deltagelse i kursusvirksomhed, som ikke er omfattet af andre tilskudsmuligheder
  2. Støtte kan gives til deltagelse i særlige idrætsarrangementer
  3. Støtte kan gives til planlægning og gennemførsel af idrætsarrangementer, der er  med til at synliggøre Esbjerg
  4. Støtte kan søges løbende. Ansøgning skal fremsendes inden kursus/arrangementet finder sted
  5. Støtten skal anvendes til det kursus/arrangement, hvortil den er tildelt
  6. Den tildelte støtte skal anvendes i det år, hvori den er tildelt
Kiva Grafisk