Kontingent

Læs mere...

Kontingentet for medlemsskab af Esbjerg Idrætsråd bestemmes af antallet af medlemmer i den enkelte forening, således:

- under 100 medlemmer kr. 300,00
- mellem 101 og 500 medlemmer kr. 500,00
- over 501 medlem kr. 1.500,00

Beløbet betales via homebanking til reg.nr. 2540 konto nr. 6100 015 009 – husk afsender - foreningsnummer.

Kiva Grafisk