Referat fra bestyrelsesmøde

Bramming Kultur- & Fritidscenter
Den 29. januar 2018
Kl. 17.30 - 20.00
Læs mere her

Sted:                                                Bramming Kultur- og Fritidscenter
Dato:                                                Den 29. januar 2018
Tidspunkt:                                         Kl. 17.30 – 20.00

Deltagere:                                        Villy Grøn (VG), Birthe Paarup Andersen (BPA), Helle Rohde (HR), Kim Nikolajsen (KN), Kim Bo Skøtt (KBS), Brigitta Christensen (BC), Jens Nielsen (JN), Jan Hansen (JH), Claus Jensen (CJ), Palle G. Kristensen (PGK), Svend Petermann (SP), Teddy Barrett (TB), Bent Schmidt (BS), Hanne Holden (HH)

Fraværende med afbud:                     Henrik Mortensen (HM), Tommy Kristoffersen (TK),

Referent:                                          Svend Petermann (SP)

Dagsorden:

 1. Godkendelse af referat fra mødet d. 11. december 2017
 2. Forretningsudvalget orienterer
 3. Nyt fra udvalg
 4. Repræsentantskabsmødet d. 14. marts 2018
  • Oplægsholder
  • Valg til bestyrelsen. På valg er: Helle, Claus, Jan, Teddy, Kim N., Kim S., Brigitta og Palle.
 5. Årets Forening
 6. Bevæg dig for livet
 7. EIRs møde m. Kultur & Fritidsudvalget d. 22. marts
 8. 1-2 punkter, som vi ønsker at drøfte med udvalget
 9. Eventuelt
   

Referat:

Ad.1.       Referatet godkendt.

Ad.2.       Intet.

Ad.3.       Møde i er udsat flere gange men skal nu være 1-2-2018. Nyt bookingsystem er for langsom – mange fejl, udvalget skriver til Lars Dyrvig /Lene Andersen.
Udvalg for Nordisk samarbejde er i gang med planlægning.

Ad.4.       Flere oplægsholdere er i spil. VG har bolden.
Alle der er på valg er villige til genvalg.

Ad.5.       Årets forening er Bramming Ju-Jutsu Klub.

Ad.6.       Der var en længere debat om emnet. Enighed om, at VG laver et svar til Kommunen.

Ad.7.       Dagsorden ønskes 14 dg før. Og med kultur og fritidsudvalget d.3-4-2018 hvor et af punkterne er gebyrordningen

Ad.8.       Ansøgning fra Kongeå Rideklub om økonomisk støtte til Laila Carstensens deltagelse til EM i dressur – afslået da vi ikke støtter rejser.

Helle følge op på kontingent fra Ribe bordtennisklub og Ribe gymnastikforening.

Referent næste møde Kim S.

Kiva Grafisk