Titelsort icon Formands navn Tlf.
Adonis Frede Klausen 75 12 56 78
Ålbæk Idrætsforening Bente Sørensen 2273 7025
Andrup Idrætsforening Tonny Spangsberg Hansen 4014 3230
Basketballklubben Esbjerg Casper Heiberg 5353 4349
BK-Vestenvinden Hans Christian Stokholm 22 74 73 77
Bokseklubben E.B.B.K. Søren Hvorslev 24 66 52 54
Boldesager Vollyball Club Niels-Henrik Borch 75 46 82 77
Bowlingklubben Ribe Inger M. Langkilde 75 43 14 85
Bramming Badmintonklub Søren Persson 22 18 03 7
Bramming Billard Klub Bent Hermansen 36 92 75 36
Bramming Boldklub P.O. Mogensen 75 17 40 51
Bramming Civile Hundeførerf. Bent Schmidt 21 73 80 24
Bramming Firma Idræt Flemming Sillasen 75 17 47 27
Bramming Idrætsforening Peter Uhrenholt 23 65 85 19
Bramming Ju-Jutsu Klub kenneth Benfeldt 7258 4400
Bramming Krocketklub Rurh Poulsen 75 19 00 39
Bramming Motorklub Niels Jørn Larsen 40 56 36 81
Bramming Skytteforening Steve Lindhardt 51 98 50 82
Bramming Sportsdanserforening Karen Marie Urup 75 42 01 89
Bramming Tennisklub Merete Tolsgård 29 89 16 09
Breinholtgård Golf Klub H. O. Olesen 75 15 60 27
Bryndum Sogns G & I Britta Bendix Ovesen 20 22 55 07
BWK Snoobi Esbjerg Alex Jacobsen 75 10 14 43
Coconut Lions Kristian M. Pedersen 75 45 48 45
Dartklubben Esbjerg Øst Jørgen Erik Knudsen 40 61 01 69
Kiva Grafisk